Miljö och kvalitet

Vårt miljöarbete

Vi på Proffsbyggen i Väst AB vill leverera färdiga arbeten i bra kvalité samtidigt som vi gör så lite avtryck som möjligt på miljön.

För att göra detta så ser vi till att ställa miljökrav på våra leverantörer. Och att ha medarbetare som tar sin yrkesstolthet på allvar.

Vi ser även till att skapa en bra arbetsmiljö med hjälp av alla hjälpmedel som finns till hands på marknaden, så att våra anställda är fullt friska även efter yrkeskarriären.

Tveka inte att kontakta oss om du har fler frågor gällande vårt arbete.

Kvalitet

Proffsbyggen i väst ABs ambition för kvalitet är att arbeta för att ständigt förbättra verksamheten. Detta innebär:

 • Företaget skall ha en brett kunnande och kompetens så att kunden bara skall behöva vända sig till en entreprenör för att erhålla helheten.

 • Vi skall med hjälp av strukturerade arbetsätt ta lärdom av det som sker och därigenom ständigt förbättra företaget.

 • Vi skall vara snabba och flexibla under alla förutsättningar och anpassa oss till våra kunders förutsättningar vid uppdrag.

 • Vi skall vara lyhörda och informativa till berörda parter i projektet även när det gäller lekmän.

 • Vi skall uppfylla gällande krav på kvalifikationer och ha gällande auktorisationer som berör vår verksamhet.

 • Våra kunder och leverantörer skall alltid erhålla fasta priser innan projektstart.

Miljö

Proffsbyggen i väst AB skall minska sin negativa miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Detta gör vi genom att:

 • Öka vår kunskap och engagemang i miljöfrågor som berör oss.

 • I första hand miljöanpassade maskiner, fordon och utrustning.

 • Ta hand om vårt avfall på ett miljöanpassat sätt.

 • I första hand välja miljöanpassade kemikalier.

 • Ständigt förbättra vår verksamhet.

 • Samarbeta med leverantörer som har en uttalad miljöambition.

Stolt partner till Offerta.